BİRİM YÖNETİCİSİ

Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVİK

BİRİM KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Doç. Dr. Ömer Ümit YALÇIN

ÜYELER

Öğr. Gör. Hakan OZAN

Bilgisayar İşletmeni B. Esra GÜLCÜ

İÇ PAYDAŞLAR

Akademik Personel

İdari Personel

Öğrenciler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Uluslararası Öğrenci Şube Müdürlüğü

Yabancı Diller Yüksekokulu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı

DİLMER

Uluslararası Öğrenci Topluluğu

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü


DIŞ PAYDAŞLAR

Dışişleri Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yükseköğretim Kurulu

Avrupa Birliği Başkanlığı

Ulusal ajans

İl Göç İdaresi

Büyükelçilikler/Konsolosluklar

Yunus Emre Enstitüsü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

S/N Öneri Tarihi Öneri Sunan
Birim / Kaynak
Öneri / Gerekçe İyileştirme İyileştirme Tarihi
1 4.08.2023 Erasmus Ofis  Koordinatörlüğü   Erasmus+ Programının kabulünde seçim kriterlerinin belirlenmesi.  Erasmus+ Programı seçim kriterleri için bütün üniversite birimlerinden resmi yazı ile öneriler toplanmış ve öneriler doğrultusunda kriterler belirlenmiştir.  22.08.2023