2021-2022 ACADEMIC CALENDER FOR ASSOCIATE-UNDERGRADUATE DEGREE APPLICATION FOR FOREIGN STUDENT ONLINE EXAM 

(e-ISPARTAYOS), ADMISSION AND REGISTRATION

 

e-ISPARTAYÖS Sınav Başvuru Tarihleri (https://yosbasvuru.isparta.edu.tr)

 

 

e-ISPARTAYOS Exam Application Dates

(https://yosbasvuru.isparta.edu.tr)

28 Temmuz 2021 Saat: 10:00* 

15 Ağustos 2021 Saat:23:59*

 

28  July 2021 Hour: 10:00*

15 August 2021 Hour:23:59*

Sınav Tarihi

Exam Date

18 Ağustos 2021 Saat: 10:00*

18 August 2021 Hour:10:00*

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Announcement of Exam Results

23 Ağustos 2021

23 August 2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

Objection to Exam Results

24 Ağustos 2021 Saat:08:30*

28 Ağustos 2021 Saat 17:30*

24 August 2021 Hour:08:30*

28 August 2021 Hour 17:30*

Üniversite Başvuruları ve Değerlendirme

(https://obs.isparta.edu.tr)

University Applications and Evaluation

(https://obs.isparta.edu.tr)

2 Ağustos - 17 Eylül2021

 

2 August - 17 September 2021

Üniversite Başvuruları Sözlü Sınavı (Mülakat)

 

 

University Applications Oral Exam (Interview)

 

Aday başvurusunu tamamladıktan 1 hafta sonra sözlü sınav yapılacaktır.

An oral exam will be held 1 week after the candidate completes the application.

Değerlendirme Sonuçları İlan ve Kabul Mektuplarının Gönderimi

Evaluation Results Announcement and Submission of Acceptance Letters

20 Eylül 2021

20 September 2021

Kayıt Tarihleri ve Üniversite Harçlarının Yatırılması

Registration Dates and Payment of University Fees

20 – 24 Eylül 2021

20-24 September 2021

Boş Kontenjanların İlanı ve Yedeklerin Boş Kontenjanlara Yerleştirilmesi

Announcement of Vacant Quotas and Placement of Reserves in Empty Quotas

27 Eylül 2021

 

27 September 2021

Yedek Yerleştirme Kayıt Tarihleri ve Üniversite Harçlarının Yatırılması

Substitute Placement Registration Dates and Payment of University Fees

27 Eylül - 01 Ekim 2021

27 September - 01 October2021

e-ISPARTAYÖS Sınav Başvuru Tarihleri

 

 

e-ISPARTAYOS Exam Application Dates

28 Temmuz 2021 Saat: 10:00* 

15 Ağustos 2021 Saat:23:59*

 

28  July 2021 Hour: 10:00*

15 August 2021 Hour:23:59*

Sınav Tarihi

Exam Date

18 Ağustos 2021 Saat: 10:00*

18 August 2021 Hour:10:00*

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Announcement of Exam Results

23 Ağustos 2021

23 August 2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

Objection to Exam Results

24 Ağustos 2021 Saat:08:30*

28 Ağustos 2021 Saat 17:30*

24 August 2021 Hour:08:30*

28 August 2021 Hour 17:30*

Üniversite Başvuruları ve Değerlendirme

University Applications and Evaluation

2 Ağustos - 17 Eylül2021

2 August - 17 September 2021

Üniversite Başvuruları Sözlü Sınavı (Mülakat)

 

 

University Applications Oral Exam (Interview)

 

Aday başvurusunu tamamladıktan 1 hafta sonra sözlü sınav yapılacaktır.

An oral exam will be held 1 week after the candidate completes the application.

Değerlendirme Sonuçları İlan ve Kabul Mektuplarının Gönderimi

Evaluation Results Announcement and Submission of Acceptance Letters

20 Eylül 2021

20 September 2021

Kayıt Tarihleri ve Üniversite Harçlarının Yatırılması

Registration Dates and Payment of University Fees

20 – 24 Eylül 2021

20-24 September 2021

Boş Kontenjanların İlanı ve Yedeklerin Boş Kontenjanlara Yerleştirilmesi

Announcement of Vacant Quotas and Placement of Reserves in Empty Quotas

27 Eylül 2021

 

27 September 2021

Yedek Yerleştirme Kayıt Tarihleri ve Üniversite Harçlarının Yatırılması

Substitute Placement Registration Dates and Payment of University Fees

27 Eylül - 01 Ekim 2021

27 September - 01 October2021

 

2021-2022 ACADEMIC CALENDER FOR ASSOCIATE-UNDERGRADUATE DEGREE APPLICATION FOR FOREIGN STUDENT ONLINE EXAM 

(e-ISPARTAYOS), ADMISSION AND REGISTRATION

 

e-ISPARTAYÖS Sınav Başvuru Tarihleri (https://yosbasvuru.isparta.edu.tr)

 

 

e-ISPARTAYOS Exam Application Dates

(https://yosbasvuru.isparta.edu.tr)

28 Temmuz 2021 Saat: 10:00* 

15 Ağustos 2021 Saat:23:59*

 

28  July 2021 Hour: 10:00*

15 August 2021 Hour:23:59*

Sınav Tarihi

Exam Date

18 Ağustos 2021 Saat: 10:00*

18 August 2021 Hour:10:00*

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Announcement of Exam Results

23 Ağustos 2021

23 August 2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

Objection to Exam Results

24 Ağustos 2021 Saat:08:30*

28 Ağustos 2021 Saat 17:30*

24 August 2021 Hour:08:30*

28 August 2021 Hour 17:30*

Üniversite Başvuruları ve Değerlendirme

(https://obs.isparta.edu.tr)

University Applications and Evaluation

(https://obs.isparta.edu.tr)

2 Ağustos - 17 Eylül2021

 

2 August - 17 September 2021

Üniversite Başvuruları Sözlü Sınavı (Mülakat)

 

 

University Applications Oral Exam (Interview)

 

Aday başvurusunu tamamladıktan 1 hafta sonra sözlü sınav yapılacaktır.

An oral exam will be held 1 week after the candidate completes the application.

Değerlendirme Sonuçları İlan ve Kabul Mektuplarının Gönderimi

Evaluation Results Announcement and Submission of Acceptance Letters

20 Eylül 2021

20 September 2021

Kayıt Tarihleri ve Üniversite Harçlarının Yatırılması

Registration Dates and Payment of University Fees

20 – 24 Eylül 2021

20-24 September 2021

Boş Kontenjanların İlanı ve Yedeklerin Boş Kontenjanlara Yerleştirilmesi

Announcement of Vacant Quotas and Placement of Reserves in Empty Quotas

27 Eylül 2021

 

27 September 2021

Yedek Yerleştirme Kayıt Tarihleri ve Üniversite Harçlarının Yatırılması

Substitute Placement Registration Dates and Payment of University Fees

27 Eylül - 01 Ekim 2021

27 September - 01 October2021

e-ISPARTAYÖS Sınav Başvuru Tarihleri

 

 

e-ISPARTAYOS Exam Application Dates

28 Temmuz 2021 Saat: 10:00* 

15 Ağustos 2021 Saat:23:59*

 

28  July 2021 Hour: 10:00*

15 August 2021 Hour:23:59*

Sınav Tarihi

Exam Date

18 Ağustos 2021 Saat: 10:00*

18 August 2021 Hour:10:00*

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Announcement of Exam Results

23 Ağustos 2021

23 August 2021

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

Objection to Exam Results

24 Ağustos 2021 Saat:08:30*

28 Ağustos 2021 Saat 17:30*

24 August 2021 Hour:08:30*

28 August 2021 Hour 17:30*

Üniversite Başvuruları ve Değerlendirme

University Applications and Evaluation

2 Ağustos - 17 Eylül2021

2 August - 17 September 2021

Üniversite Başvuruları Sözlü Sınavı (Mülakat)

 

 

University Applications Oral Exam (Interview)

 

Aday başvurusunu tamamladıktan 1 hafta sonra sözlü sınav yapılacaktır.

An oral exam will be held 1 week after the candidate completes the application.

Değerlendirme Sonuçları İlan ve Kabul Mektuplarının Gönderimi

Evaluation Results Announcement and Submission of Acceptance Letters

20 Eylül 2021

20 September 2021

Kayıt Tarihleri ve Üniversite Harçlarının Yatırılması

Registration Dates and Payment of University Fees

20 – 24 Eylül 2021

20-24 September 2021

Boş Kontenjanların İlanı ve Yedeklerin Boş Kontenjanlara Yerleştirilmesi

Announcement of Vacant Quotas and Placement of Reserves in Empty Quotas

27 Eylül 2021

 

27 September 2021

Yedek Yerleştirme Kayıt Tarihleri ve Üniversite Harçlarının Yatırılması

Substitute Placement Registration Dates and Payment of University Fees

27 Eylül - 01 Ekim 2021

27 September - 01 October2021