Yayın Tarihi: 04.09.2023 14:03

Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Diler ve YÖS ve Mevlana Koordinatörü Doç. Dr. Musa Yavuz uluslar arası ilişkiler çerçevesinde 22-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan Bakü’de bazı üniversitelere ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisine ziyaret gerçekleştirmiştir.  Bu ziyaretlerde yapılan karşılıklı görüşmelerde taraflar Türk ve Azerbaycan üniversiteleri arasında ikili ve çoklu ilişkilerin geliştirilmesi ve yakın işbirliğinin sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır.

Bu çerçevede yapılan ilk ziyarette Azerbaycan’ın önemli üniversitelerinden olan Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Rektör Profesör Khalıq M. Yahudov ve yardımcılarının hazır bulunduğu görüşmeler oldukça samimi bir ortamda gerçekleşmiş ve sonucunda Mevlana Anlaşması yapılmış ve ikili işbirliğini artırmak için bir çerçeve anlaşması yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nin gerçekleştirmeyi planladığı 1.st International Scientific-Practical Conference on “Universities of Azerbaijan and Turkey: Education, Science, Technology” 18-20 Aralık 2019 başlıklı kongreye Üniversitemizin Rektörünün katılması konusunda resmi davette bulunulmuştur.

İkinci ziyaret Bakü Avrasya Üniversitesi’ne gerçekleştirilmiş ve Rektör Yardımcısı Profesör Qasımov Səyavuş Kamran Oğlu ile sıcak bir ortamda yapılan görüşmede daha yakın işbirliği içerisinde olmak için bir çerçeve anlaşması ve Mevlana anlaşması yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

Sonraki ziyaretin gerçekleştirildiği adres Azerbaycan Devlet Neft ve Sanayi Üniversitesi olmuştur. Azerbaycan Devlet Neft ve Sanayi Üniversitesinde Rektör Prof. Mustafa Babanlı ve yardımcıları ile yapılan görüşmelerde imzalanan Mevlana anlaşmasına ilave olarak ikili işbirliğini artırmak için bir çerçeve anlaşması yapılması hususu karara bağlanmıştır.

Bir sonraki adres Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’ni ziyaret olmuştur. Bu kapsamda Akademi Başkan Yardımcısı İsa Habibbayli ile yapılan samimi değerlendirmeler sonucu ikili işbirliğini artırmak için bir çerçeve anlaşması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mevlana anlaşması yapılmasına karar verilmiş ve rektörümüzün yapmış olduğu davet kendisine iletilmiştir.  

Bu ziyaretlerin yanı sıra Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Profesör Cafer Caferov ve yardımcıları ile görüşme yapma imkanı doğmuştur. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede başta Mevlana programı olmak üzere her türlü yakın işbirliğini artırmak için ortak bir mutabakata varılmıştır.

Ayrıca Bakü ziyareti çerçevesinde yakın işbirliği içerisinde bulunduğumuz Letonya’da bulunan Baltic International Academy’nin Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Balajar Aliyev ile Azerbaycan’da iki üniversitenin tanıtılması ve diğer konularda ortak değerlendirmeler yapılmıştır. Başta Azerbaycan’daki üniversitelerin Erasmus programlarına katılımı konusunda ortak faaliyetlerin yapılması yanı sıra Azerbaycan’daki üniversitelerle birlikte işbirliği yapma imkanları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Bu ziyaretleri daha anlamlı hale getiren görüşmelerden birisi de Azerbaycan Ulusal Balıkçılar Birliği Başkanı Zaur Salmanlı ile gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan’da resmi olarak bir üniversitede Su Ürünleri konusunda eğitim verecek bir bölümün oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca su ürünleri ile ilgili olarak kısa süreli seminer ve kurslar düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi hususunda da mutabık kalınmıştır.

Bütün Bakü ziyaretinin son noktası ülkemizi temsil eden T.C. Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Sayın Mahmut Ağırman ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Sayın Doç. Dr. Cihan Özdemir ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan’daki eğitimin özellikleri ve Azerbaycan’da YÖS sınavı yapılması hususu yanı sıra üniversitemizin ne tür faaliyetler yapabileceği hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Azerbaycan’a yapılan bu ziyaretler çerçevesinde Üniversitemizin tanıtımı gerçekleştirilmiş ve gelecekteki çok daha yakın ve sıkı işbirliklerinin oluşturulmasına bir zemin hazırlanmıştır.