Vizyon
 
Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığının sağlanarak akademik iş birliklerinin arttırılması ve ulusal ve uluslararası düzeyde daha da etkin bir konuma getirilmesidir.

Misyon
 
Koordinatörlüğümüzün misyonu üniversitemizin misyonu ile paralel olarak insanı önceleyerek uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma kalitesini arttırmak için ulusal ve uluslararası birçok üniversite ile akademik iş birlikleri sağlamaktır.