Yayın Tarihi: 06.05.2024 13:48

Üniversitemiz, Erasmus+ KA171 programı çerçevesinde 2020 yılından bu yana partnerlerimiz arasında yer alan Komrat Devlet Üniversitesi ile olan işbirliğini daha da güçlendirdi. Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü (KDÜ) Doç. Dr. Serghei ZAHARIA'nın üniversitemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki kurum arasındaki mevcut mutabakat zaptının (memorandum of understanding) süresi uzatıldı.

Ziyaret kapsamında, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL ile Doç. Dr. Serghei ZAHARIA arasında gerçekleşen görüşmelerde, öğrenci ve personel değişim programlarının yanı sıra, çeşitli bilimsel ve akademik işbirliklerinin genişletilmesi konuları ele alındı. Görüşmelere aynı zamanda üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan GÖSTERİT, Prof. Dr. Ali COŞKAN (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Erasmus Koordinatörü), Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVİK (Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü), Doç. Dr. Ömer Ümit YALÇIN (Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı) ve Öğr. Gör. Yakup SÖNMEZ (Erasmus Koordinatörü) de iştirak ettiler.

İmzalanan anlaşma ile iki üniversite arasındaki akademik köprülerin güçlenmesi ve sürdürülebilir bir işbirliği ortamının oluşturulması amaçlanıyor.